Användarvillkor

Godkännande av villkor

Genom att du har fått tillgång till och använder den här webbsajten godkänner du dessa användarvillkor. Om du inte godkänner någon del av dessa användarvillkor ska du inte använda den här sajten. Genom den här tjänsten kan du prenumerera på information som intresserar dig. Om du vill ändra på din användarprofil eller avbryta prenumerationen vid någon tidpunkt kan detta göras via de utskick du får i din e-mail inkorg. Notera att användarvillkoren när som helst utan förvarning kan komma att ändras genom att detta anslag uppdateras. Du bör besöka den här sidan regelbundet för att läsa igenom aktuella användarvillkor. Dessa användarvillkor uppdaterades senast den 17 februari 2017.

Hur kontaktar man oss

Sajten www.veckansE.se kontrolleras och drivs av Cartero Digital Marketing AB, Box 5077, 102 42 Stockholm. Skicka synpunkter eller klagomål till kundtjanst@veckansE.se

Registrering

För att få tillgång till den här sajten eller de tjänster som den erbjuder behöver du ange registreringsuppgifter. Ett villkor för att få använda den här sajten är att alla uppgifter som du anger är riktiga, aktuella och fullständiga. Om vi har anledning att tro att uppgifterna inte är riktiga, aktuella eller fullständiga har vi rätt att vägra dig tillgång till sajten eller dess tjänster samt att avsluta eller stänga av ditt konto.

Sekretesspolicy

Läs vår sekretesspolicy innan du använder den här webbsajten. Klicka här för att se det här meddelande vilket är en del av användarvillkoren.

Information, varumärken och upphovsrätt

Den här sajten och allt material, nyheter och information (“Information”) infört av Cartero Digital Marketing AB på den här sajten skyddas av upphovsrätt, patent, trade secrets eller andra äganderätter. Några av de figurer, logotyper eller andra bilder som införts av Cartero Digital Marketeting på den här sajten skyddas också som registrerade eller oregistrerade varumärken eller varumärkesnamn som ägs av Cartero Digital Marketing AB, Cartero Digital Marketing AB:s kunder eller andra. 

Din rätt att använda uppgifter

Din rätt att använda den här sajten och all information eller annat innehåll som finns på den omfattas av dessa användarvillkor. Förändring av eller användning av uppgifter eller annat innehåll på den här sajten för andra syften än vad som tillåts enligt dessa användarvillkor kan visa sig strida mot till exempel upphovsrättslagstiftningen och/eller lagen om skydd av varumärken och är förbjuden. Du har tillgång till och rätt att använda informationen och allt annat innehåll som finns på den här sajten för icke kommersiellt och personligt bruk. Information och annat innehåll på den här sajten kan inte kopieras, reproduceras, återpubliceras, skickas, distribueras eller användas på annat sätt om inte Cartero Digital Marketing AB utfärdat speciellt tillstånd för detta. All sådan användning måste följa upphovsrättslagstiftningen och andra äganderättsförhållanden. Användning eller överföring av information till andra webbsajter eller nätverksbaserade datormiljöer är förbjuden om inte speciellt tillstånd utfärdats av Cartero Digital Marketing AB. Dessutom är dekompilering, bakåtkompilering, uppackning eller att på annat sätt degradera koder som används i mjukvarorna på den här sajten till läsbar form, med syfte att undersöka sådan mjukvarans uppbyggnad och/eller kopiera eller skapa andra produkter baserade (helt eller delvis) på sådan mjukvara förbjuden.

Friskrivning och ansvarsbegränsning

Information och allt annat innehåll som visas på den här sajten är endast avsett för informationsspridning. Trots att alla åtgärder har vidtagits för att säkerställa att informationen på den här webbsajten är korrekt erbjuder Cartero Digital Marketing AB informationen “i befintligt skick” och friskriver sig från allt ansvar eller garantiutfästelser beträffande den här webbsajtens användningsområden eller dess lämplighet för ett speciellt ändamål. Du godkänner att all användning av informationen och den här webbsajten sker på egen risk, att du tar fullt ansvar för de kostnader som uppstår i samband med användning av den här webbsajten och att Cartero Digital Marketing AB inte är ansvarigt för några som helst direkta, oavsiktliga, indirekta skador eller följdskador som uppstår på grund av att du har tillgång till information eller använder information eller mjukvara som tillhandahålls på den här webbsajten. Information och åsikter som återfinns på den här webbsajten eller uppgifter som skickats till dig kan vara uppgifter från tredje man som denne i sin tur har gett till Cartero Digital Marketing AB. Cartero Digital Marketing AB varken övervakar eller går igenom innehållet i uppgifterna och Cartero Digital Marketing AB är inte ansvarigt för innehållet i uppgifterna. All användning av uppgifterna sker på egen risk och omfattas av friskrivning och ansvarsbegränsningen som beskrivs ovan.

Säkerhet

Lösenord/postnummer som används på den här sajten är enbart avsedda för personligt bruk. Cartero Digital Marketing AB har rätt att övervaka ditt lösenord och att enligt eget gottfinnande begära att du ändrar det. Det är förbjudet att använda information, tjänster eller faciliteter som tillhandahålls i samband med den här sajten med syfte att äventyra säkerheten eller manipulera systemresurser och/eller konton.

Undersökningar

Cartero Digital Marketing AB förbehåller sig rätten att undersöka misstänkta överträdelser av dessa användarvillkor och kan stänga av alla användare vars uppträdande står under utredning och kan utan förvarning ta bort sådana uppgifter och allt annat innehåll från sina servrar som företaget bedömer vara olämpligt.

Cartero Digital Marketing AB förbehåller sig rätten att ändra eller avbryta, tillfälligt eller permanent, hela eller delar av den här sajten och/eller alla typer av mjukvara, faciliteter och tjänster på den här sajten, med eller utan förvarning, och/eller upprätta generella riktlinjer och begränsningar för deras användningsområden.

Andra sajter

Den här sajten kan erbjuda dig länkar till andra sajter på Internet. Dessa sajter står inte under Cartero Digital Marketing AB:s kontroll och du uppmanas att vara medveten om att Cartero Digital Marketing AB inte är ansvarigt för att dessa sajters innehåll är korrekt, lämpligt, följer upphovsrättslagstiftning eller annan lagstiftning eller är felaktigt på något annat sätt. Länkarna innebär inte att Cartero Digital Marketing AB godkänner dessa sajter eller har något som helst samröre med de driftsansvariga för dessa.

Behörighetsregler

Dessa användarvillkor ska styras, tolkas och upprätthållas i enlighet med svensk lagstiftning.