Sekretesspolicy

Carteros sekretesspolicy

Vi på Cartero är angelägna om att du har tillgång till rätt verktyg och information för att kunna hantera och skydda din sekretess online. Därför har vi tagit fram en policy för att informera dig om vilken typ av uppgifter som den här webbsajten samlar in, vilka som har tillgång till dessa uppgifter och vad vi gör med uppgifterna. Genom att använda den här webbsajten/prenumerera på våra tjänster godkänner du att dina personuppgifter används enligt denna policy. Om vi förändrar policyn kommer vi att anslå detta på den här webbsidan så att du alltid vet vilka uppgifter vi samlar in och hur vi använder dessa. Vi har gjort allt vi förmår för att göra denna sekretesspolicy så tydlig som möjligt, om du har några frågor om denna policy kontakta oss.

Cookies

Cookies är små filer som innehåller information som en webbsajt använder för att samla in uppgifter. Den här webbsajten använder cookies för att underlätta för besökarna och/eller förbättra sajtens innehåll genom att sammanställa ackumulerad information om vilka specifika avdelningar och sidor besökarna använder. Du kan ändra din webbläsares inställningar så att den inte accepterar cookies.

Insamling av uppgifter

Cartero samlar in följande uppgifter:

  • Traditionella kontaktuppgifter såsom postadresser och telefonnummer. Internetkontaktuppgifter såsom e-postadresser.
  • Uppgifter om besökarens datasystem såsom typ av webbläsare, IP-adress och operativsystem.
  • Antal besökta webbsidor, dataströmmar och andra navigeringsuppgifter.
  • Icke-finansiella identifieringsuppgifter såsom användarnamn och lösenordskombinationer.

Detta är statistiska data om våra användares sökningsaktiviteter och mönster och kan inte användas för att identifiera enskilda individer. Genom att sammanställa den här informationen får vi en bättre bild av hur sajten används och vilken typ av innehåll som intresserar vår sajts besökare mest. Dessa uppgifter ger oss dessutom möjlighet att meddela våra besökare om uppdateringar och att kontakta dem med information om Carteros olika tjänster. 

Informationsutbyte

Cartero Digital Marketing AB´s kunder och registrerade användare samtycker till att marknadsföring kan ske via post, telefon, e-post och sms samt andra digitala kanaler. Marknadsföring via e-post och sms regleras i marknadsföringslagen.

Personuppgifter kan lämnas ut till Cartero Digital Marketing AB´s samarbetspartners. Personuppgifter lämnas ut till myndighet endast där så krävs med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

Om du har anledning att tro att vi inte behandlar dina uppgifter i enlighet med vår sekretesspolicy eller om du vill att vi rättar till felaktiga uppgifter kontakta vår kundtjänst.

Om vi av någon anledning har brutit mot vår sekretesspolicy kommer vi att rätta till misstaget så snart som du har meddelat oss om detta.